De LangeTermijnBelegger

Voor beleggen met index fondsen op basis van Conjunctuur Analyse

When the mega trend is not your friend

Beleggers kennen de term “the trend is your friend”. Doelend op het momentum effect waarbij stijgende koersen blijven stijgen doordat steeds meer mensen op de rijdende trein willen springen. Als langetermijnbelegger heb ik hier geen boodschap aan. Ik richt mij vooral op economische ontwikkelingen op de lange termijn. Af en toe heb ik een discussie met andere beleggers over lange termijn trends of zelfs mega-trends. Het gaat dan vaak over technologie (internet, social media, biotech, clean energy, 3d printers etc) of geografische ontwikkelingen als de opkomende landen en dan vooral over China en India. Vaak worden deze trends direct vertaalt naar beleggingskansen. Een mega-trend moet ook wel een mega-rendement voor beleggers opleveren is de gedachte.

Maar is dit wel zo? Ik denk het niet en ik zal dit illustreren met een paar voorbeelden.

Niemand zal de enorme impact die het internet op de samenleving heeft ontkennen. Als de toegevoegde waarde van internet op de economie moet benoemen dat gaat het over ongekende bedragen. Alleen hoe heeft de belegger hier van kunnen profiteren? Niet door in internet bedrijven te investeren zoals de onderstaande grafiek van de Nasdaq laat zien. Zelfs na de forse rally van de laatste twee jaar staan we nog ver onder de piek uit 2000. De uitzondering bevestigd natuurlijk de regel, wie in Google belegde heeft de afgelopen tien jaar een prima rendement gemaakt.

Een vergelijkbare mega trend zijn de social media. Zelfde verhaal; enorme maatschappelijke impact. Economisch naar verwachting ook wel, maar voor beleggers is er geen manier om hier van te profiteren. Zie onderstaande grafiek van facebook.

Nog een trend waarvan weinigen het ontstaan zullen ontkennen: schone energie. De industrie groeit al jaren. De wereld wordt overspoeld met windmolens en zonnepanelen. Op politiek niveau heeft het veel aandacht en ook particulieren doen graag mee. Maar voor de belegger is het lastig om aan deze trend geld te verdienen. Recent zijn in eigen land een aantal producenten van zonnepanelen failliet gegaan. Wereldwijd is de trend niet veel beter zoals onderstaande S&P Clean Energy Index tracker laat zien.

Nu zijn drie voorbeelden niet genoeg om sluitende conclusies te trekken, maar het onderbouwd wel mijn scepsis. Waarom is dit?

Er zijn een aantal redenen. Ten eerste is een goed bedrijf (of sector) niet altijd een goede belegging. De koers kan al veel te hoog zijn voordat het mogelijk is in het bedrijf te investeren. Een voorbeeld hiervan is Facebook. Dit bedrijf ging voor zo’n belachelijk hoog bedrag naar de beurs dat er voor particuliere beleggers geen enkele ruimte meer was voor een spectaculair rendement.

Ten tweede komen veel technologische ontwikkelingen het best tot hun recht bij bestaande bedrijven. Bedrijven wereldwijd in alle sectoren hebben enorm geprofiteerd van de internet technologie. De kleine pioniers deden het werk en de techniek werd daarna razendsnel gekopieerd door gevestigde bedrijven. Zo kun je je afvragen wie het meest gaat profiteren van een techniek als 3d printing. Bedrijven die deze apparaten maken en hier nu miljoenen in investeren. Of een bedrijf als bijvoorbeeld Ikea die als het product volwassen is, dit wereldwijd uitrolt en klanten producten laat maken vanuit hun catalogus.

Voorlopig houd ik het bij mijn strategie en laat deze niet beïnvloeden door trends en mega-trends.

Leave a Response