De LangeTermijnBelegger

Voor beleggen met index fondsen op basis van Conjunctuur Analyse

Obligaties niet interessant voor de langetermijnbelegger – deel 2

Hier volgt het tweede deel van mijn betoog waarom obligaties niet interessant zijn voor langetermijnbeleggers. In deel 1 liet ik zien dat de rente op een veilige obligatie veel lager is dan op een veilige spaarrekening. Daarnaast is de potentiële koerswinst, door dezelfde lage rente, zeer gering. Het mogelijke koersverlies is daarnaast groot. Nu verwacht ik op basis van het huidige conjunctuurplaatje (waarover binnenkort meer) niet snel oplopende rentes, maar waarom het risico lopen als de ‘upside’ zo gering is?

De laatste maanden richten veel beleggers zich op bedrijfsobligaties en zelfs high-yield bedrijfsobligaties. Deze laatste worden ook wel ‘junk bonds’ genoemd vanwege het hoog speculatieve karakter van deze obligaties. Om de aantrekkelijkheid van deze obligaties te kunnen beoordelen sta ik eerst even kort stil bij de theorie. Ik deel 1 liet ik de basis van de obligatie waardering zien. Een obligatie wordt meer waard als de rente daalt en andersom. De mate waarin de waarde verandert neemt toe naarmate een obligatie een langere resterende looptijd kent. Voor bedrijfsobligaties komt hier een derde variabele bij: de opslag. Dit geldt overigens ook voor high-yield, obligaties van opkomende landen en staatsobligaties van minder solide landen, deze kennen ook allemaal een opslag.

Als voorbeeld neem ik weer een Nederlandse staatsobligatie van nog 5 jaar. De rente hierop is een schamele 0,6%. KPN heeft een vijfjaarsobligatie uitstaan die 1,9% rente oplevert. De opslag op een veilige obligatie voor deze lening is 1,3% (= 1,9% – 0,6%). Met de opslag als derde variabele van deze obligatie, kunnen we ons een beter beeld vormen over de aantrekkelijkheid van bedrijfsobligaties. We hebben de basisrente, waarvan we weten dat als deze stijgt, de waarde van onze obligatie daalt. De opslag heeft een zelfde effect. Als de door beleggers gevraagde opslag stijgt, daalt de waarde de obligatie en andersom.

De opslag, in het engels de ‘spread’ genoemd, is niet stabiel door de tijd heen. Voor bedrijven schommelt deze als de risicoperceptie van beleggers ten aanzien van het bedrijf verandert. Maar ook de gemiddelde opslag van de markt voor bedrijfsobligaties is aan schommelingen onderhevig. In de grafiek hiernaast heb ik de ontwikkeling van de gemiddelde opslag weergegeven.

De gemiddelde opslag voor bedrijfsobligaties beweegt richting de 1%. Historisch gezien een laag niveau. Zeker als ik de huidige en voorgaande Europese recessie in de grafiek zet. Tijdens recessies gaan meer bedrijven failliet en hierdoor stijgt de opslag die beleggers vragen in het algemeen.

De geschiedenis van high-yield in de grafiek gaat helaas wat minder ver terug. Ik heb ter illustratie een zeer lange grafiek van de Amerikaanse opslag op high-yield. Hieruit blijkt dat in tijden van recessie spreads snel kunnen oplopen, tot makkelijk 10%. Overigens is de grafiek al weer een jaar oud. De huidige spread is ‘slechts’ 5%. Een interessant artikel over junk-bonds verscheen een paar dagen terug in de Wall Street Journal, de titel Do Junk-Bond Investors Have Garbage for Brains? zegt eigenlijk al genoeg. De vraag is waarom, vooral particuliere beleggers, vol in deze obligaties stappen voor deze historisch lage opslag?

Terug naar de waardering van de obligaties. Met bedrijfsobligaties krijgt u een beter rendement dan met staatsobligaties, maar u loopt ook meer risico. Neem ons voorbeeld van KPN, de opslag is momenteel 1,3%. Als de recessie doorzet zal de risicovrije rente niet snel stijgen. Maar als de opslag kan wel hard oplopen. Stel deze stijgt naar 2,3%, dan verliest de obligatie iets minder dan 5% in waarde. Dit is ruim 2,5 jaar de rentevergoeding!

Net als met de rente op staatsobligaties kan ook de opslag nog makkelijk lager worden. Dan heeft u koerswinst. Echter, met deze niveaus die historisch laag zijn, is de kans op hogere opslagen waarschijnlijker. Dit houdt in dat de risico’s op koersdalingen van bedrijfsobligaties een reëel risico vormen. Zet daar tegen af de rente van nog geen 2% en u bent nog steeds beter af met een spaarrekening.

 

3 Comments

  1. helemaal mee eens, maar hoezo dan 75% obli’s in assetallocation?

  2. Ja, zeer terechte opmerking. Mijn probleem is dat ik een model beleggingsportefeuille beheer. Het zou wat vreemd zijn om dan 80% in cash te gaan zitten. Daarnaast verwacht ik niet op korte termijn grote ongelukken met -relatief- veilige obligaties. We zien nu een sterkte teruggang van de economische groei, wat in het algemeen goed is voor obligaties. Maar voor de lange termijn zou ik inderdaad niet vol in obligaties stappen.

  3. Jammer dat je de site niet meer bijhoudt.
    Inmiddels is er ook een ETF (tracker) die gemanaged wordt door Pring Turner.
    Heb je dus geen omkijken naar, wel hoge expense ratio van 1.6%

    http://www.advisorshares.com/fund/dbiz