De LangeTermijnBelegger

Voor beleggen met index fondsen op basis van Conjunctuur Analyse

Obligaties niet interessant voor de langetermijnbelegger – deel 1

Als er één belegging is die langetermijnbeleggers beter links kunnen laten liggen is het staatsobligaties van solide landen. Een tienjaars Nederlandse staatsobligatie geeft een rendement van 1,6%, per jaar gedurende de hele looptijd. Particuliere beleggers die van plan zijn hun geld voor 10 jaar te parkeren, zijn beter af met een spaarrekening die 2,5% rente biedt. Diverse aanbieders bieden daarnaast een 10 jaars deposito met 4% rente. Helaas zijn deze niet voortijdig te beëindigen, anders dan een obligatie die wel voor het aflopen verkocht kan worden.

Voor de belegger die zijn geld tijdelijk wil parkeren zijn lange staatsobligaties ook geen optie. Om te illustreren dat er vooral neerwaarts risico in staatsobligaties zit, sta ik even kort stil bij de obligatie ‘basics’. Een obligatie is een lening die wordt uitgegeven met een bepaalde rente. De rente wordt (meestal) jaarlijks betaald en aan het einde van de looptijd krijgt de uitlener zijn geld terug. Als voorbeeld een solide staatsobligatie die 3 jaar loopt en 3% rente betaalt. Bij uitgifte betaalt u 100 euro, na een jaar ontvangt u 3 euro, na twee jaar weer 3 euro en na drie jaar krijgt u 3 euro rente en de 100 euro terug. So far so good. Stel, u koopt deze obligatie en een dag later daalt de rente naar 2%. Elke nieuw uit te geven obligatie geeft nog maar 2 euro rente, maar die van u keert nog 3 euro uit. Gedurende de looptijd ontvangt u dan ook drie keer één euro extra. U verkoopt deze obligatie natuurlijk niet voor 100 euro, u wilt ook betaalt krijgen voor de drie euro extra. De koers van uw obligatie gaat dan ook van 100 euro naar 103 euro (eigenlijk iets minder maar daar kom ik zo op terug).

Stel nu dat uw 3% obligatie niet 3 jaar maar 10 jaar loopt, dan krijgt u 10 jaar lang een euro meer dan de marktrente. De koers van deze obligatie zal dan ook met 10% stijgen. Dit is de eerste les van obligaties: hoe langer de resterende looptijd, hoe heftiger de koers reageert op renteschommelingen. De rentegevoeligheid wordt uitgedrukt in de ‘duration’ van de obligatie. Voor een 10 jaars obligatie is dit ongeveer 9. Dit betekend dat een 1% rente daling een koersstijging van 9% tot gevolg heeft. Het verschil met de 10% in het versimpelde voorbeeld komt omdat de laatste ‘extra’ euro rente pas over 10 jaar ontvangen wordt en daardoor iets minder waard is.

Nu terug naar de Nederlandse 10 jaars staatsobligatie. Als u deze tot het einde aanhoudt, krijgt u 1,6% rendement per jaar. Maar stel u wilt deze obligatie kopen en bent van plan deze maar een jaar aan te houden. Als de rente niet verandert, heeft u 1,6% rendement. Als de rente 1% daalt naar 0,6% (erg laag en erg onwaarschijnlijk maar theoretisch mogelijk), dan heeft u 1,6% rendement en een waarde vermeerdering van uw obligatie van 9%. Samen een rendement van 10,6%.

Máár, als de rente stijgt naar 2,6%, dan krijgt u weer 1,6% rendement maar daalt de obligatie 9% in waarde. Een totaal rendement van – 7,4%. Stijgt de rente in een jaar tijd naar 3,6% dan verliest u 16,4% van uw vermogen. De risico’s zijn dan ook vele male groter dan het opwaarts potentieel.

In deel 2 meer achtergrond over de risicovollere obligaties zoals bedrijfsobligaties en high-yield obligaties. Ik kan u nu al vast meedelen dat ook in deze categorie ik de risico’s groter inschat dan de kansen.

2 Comments

  1. Wat een onzinnig verhaal. Wat je hier doet is een totaal oninteressante obligatie uitzoeken en op basis daarvan roepen dat obligaties niet interessant zijn. Dat is net zoiets als naar TomTom kijken en roepen dat aandelen niet goed zijn.
    Er zijn talloze interessante bedrijfsobligaties met een hoge rating die zeer veilig zijn en meer opleveren dan sparen en vaak ook meer dan aandelen. Denk aan Obligatie Heineken of Apple bijvoorbeeld. Rendementen van 5 a 6% zijn heel reëel en dat afgezet tegen een zeer laag risico.

  2. Klaarblijkelijk begrijpt u mijn verhaal niet. De rente op een obligatie zegt niet alles over het resultaat. Hier komt nl. ook het koersresultaat bij kijken. In het algemeen kijk ik niet naar individuele aandelen en obligaties maar ik zag zojuist dit artikel over de obligatie van Apple http://www.zerohedge.com/node/475687 deze obligatie noteert momenteel ruim 14% lager in waarde. Dus voor iedere 100 euro krijgt u er nu bij verkoop nog maar 86 voor terug. De komende drie jaar rente uitkering is dus al in rook opgegaan.