De LangeTermijnBelegger

Voor beleggen met index fondsen op basis van Conjunctuur Analyse

Navigeren in de mist

Geen enkele conjunctuurcyclus is gelijk maar door een aantal instrumenten te definiëren lukt het meestal om goed te navigeren. De instrumenten die ik gebruik zijn conjunctuur data, rente beleid van centrale banken en financiële markten.

Van deze drie categorieën geeft het eerste een somber beeld zoals ik in mijn vorige artikel al noemde. Maar aangezien deze data vertraagd is, is een dieptepunt niet vooraf te voorspellen. De derde categorie, de financiële markten, geven een gemixt beeld, waarover later meer. De tweede set van instrumenten, het rente beleid van centrale banken, is zo goed als buiten werking gesteld. Door het beleid van ‘zero interest rates’ in zowel de VS als de EU is hier nauwelijks nog op te sturen. Het enige signaal dat hier vanuit gaat is dat we ons op moeilijke jaren moeten voorbereiden.
Gelukkig zijn er nog meer centrale banken in de wereld, zoals die van China, door vele als groeimotor van de wereldeconomie gezien.

Van deze grafiek gaat weinig positiefs uit: een verkrappend beleid van de centrale bank. De vele verhalen van een verzwakkende Chinese economie complementeren het beeld.

India dan ook maar:

Zelfde beeld daar, ook weinig positief.

Nu heb ik al een paar keer geschreven dat ik een terugval in grondstofprijzen verwacht. De afzwakkende economie zou niet deze recordprijzen rechtvaardigen. Nu is er natuurlijke spanning in het Midden-Oosten wat de olieprijs hoog houdt. Als we kijken naar bijvoorbeeld koper, zien we al een teruggang. Zouden we dan aan de vooravond staan van een (forse) correctie?

Ook de bredere CRB-grondstofindex heeft in mijn ogen een top gezet.

Zoals ik al eerder aangaf heeft het stimuleringsbeleid van de centrale banken de rentemarkt ontwricht. De vraag is alleen hoe ver de grondstofmarkten nog zullen dalen? Volgens de conjunctuur theorie zijn lage grondstofprijzen en lage rentes de aanjagers van een nieuw herstel op de aandelenmarkten. Gek genoeg hebben de aandelenbeurzen zeer weinig terrein prijs gegeven de afgelopen tijd. Je zou verwachten dat de aandelenbeurzen vooruit lopen op de economie, maar de Dow Jones noteert weer op een recordniveau. Economische realiteit of een gevolg van de enorme liquiditeit die in de markt wordt gepompt?

Gezien de dalende grondsstofprijzen in combinatie met het verkrappende rentebeleid in China en India houd ik voorlopig vast aan de hypothese dat we een serieuze economische krimp tegemoet gaan. Aandelenbeurzen geven een ander signaal maar voorlopig ga ik er vanuit dat dit een vals signaal is. Of er een serieuze correctie komt is nooit te voorspellen maar we zullen het gauw genoeg merken.

 

 

 

 

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Response