De LangeTermijnBelegger

Voor beleggen met index fondsen op basis van Conjunctuur Analyse

Economie VS op belangrijk punt

Tijd om weer eens een uitstapje te maken naar de Verenigde Staten om te zien hoe het conjunctuur beeld daar is.

De werkloosheid en huizenmarkt zijn nog steeds een grote zorg. Aan de andere kant zien we dat de ondernemingen nog steeds heel goed presteren. Ik wil hier twee kanttekeningen bij maken. De eerste is dat winstcijfers een zogeheten ‘lagging’-indicator zijn. De cijfers die gepresenteerd worden hebben betrekking op een periode die al weer ongeveer een half jaar achter ons ligt. Daarbij komt dat bedrijfswinsten vaak laat in de economische cyclus een record niveau bereiken. Hoge resultaten zijn dus een lagging-indicator en een early-warning signaal. Ten tweede wil ik de lezers wijzen op dit stuk van James Montier van GMO over de onhoudbare hoge winstmarges in de VS. Het hele stuk is het lezen waard, voor wie daar geen tijd of zin in heeft de volgende grafiek die het stuk mooi samenvat:

Samengevat: de winstmarges zijn erg hoog, in een ‘bubble’-zone, en analisten voorspellen nog hoger marges. Aangezien analistenvoorspellingen vaak in de koers verwerkt zijn, zullen tegenvallende marges zorgen voor lagere koersen.

Nu door naar het conjunctuur plaatje. Het Amerikaanse National Bureau for Economic Research publiceert conjunctuur omslagpunten. De laatste conjunctuur-piek dateert van december 2007 en het lijkt langzaamaan tijd voor een nieuwe omslag. Aangezien de gemideelde cyclus in de afgelopen 100+jaar zo’n 48 maanden bedroeg, na de 2e wereld oorlog was dit gemiddeld 66 maanden, lijkt het huidige Amerikaanse herstel zijn langste tijd gehad te hebben. In een eerder artikel is een grafiek te vinden met daarin de looptijden van de cylci van de afgelopen 100+ jaar.

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de S&P500 weer met daaronder de conjunctuur toppen en dalen. Zoals verwacht mag worden op grond van de intermarket theorie loopt de S&P 500 iets voor op de conjunctuur verloop. Als we voor het gemak uitgaan van een cylus van 66 maanden (5,5 jaar) dan zou de Amerikaanse economie volgend jaar rond de zomer weer in een recessie (of in ieder geval een terugval in groei) komen. Dit valt overigens ook samen met het feit dat we dan een nieuwe president hebben. Obama is er alles aan gelegen om dit jaar de economie nog op peil te houden.

Overigens roept het NBER de ‘piek’ en ‘dal’ data pas uit nadat deze ruimschoots gepasseerd zijn. Een vertraging van een jaar is gebruikelijk, tel daarbij op dat de beurzen op de conjunctuur vooruit lopen en de informatie komt als mosterd na de maaltijd.

 

 

De sin

 

 

Leave a Response