De LangeTermijnBelegger

Voor beleggen met index fondsen op basis van Conjunctuur Analyse

4 jaar langetermijnbelegger, augustus rendement +1,0%

Begin deze maand vierde deLangeTermijnBelegger.nl haar 4 jarig bestaan. Reden genoeg voor een feestje. In de afgelopen vier jaar behaalde de modelportefeuille, welke hier voor iedereen is in te zien en te volgen, een rendement van 40%. Of eigenlijk, heel eerlijk 39,9%. Nog steeds een prima resultaat. Het gemiddelde rendement komt hiermee uit op 8.8% per jaar over vier jaar tijd. Door het rendement-op-rendement effect ligt dit samengestelde rendement lager dan 10% (de uitkomst van 39,9%/4).

In de maand augustus kwam het rendement uit op 1,0%. Obligaties lieten een positief rendement zien van 0,9% en aandelen deden het nog iets beter met 1,9%.

Onderstaande grafiek laat het verloop van de modelportefeuille zien afgezet tegen de AEX (met herbelegging dividenden!).

 

Voor de transparantie heb ik het rendementsverschil in een groene lijn opgenomen. Direct na het startmoment van de portefeuille ging Lehman Brothers failliet, aangezien de portefeuille toen defensief was ingericht werd de schade direct bij de start al zeer beperkt. Nadien is het rendementsverschil steeds iets verder toegenomen. Wat echter veel noemenswaardiger is, is dat dit is gebeurt met zeer kleine uitslagen (ook wel volatiliteit genoemd). Dit geeft aan dat de portefeuille in slechte tijden defensief is ingericht en in goede tijden iets agressiever waardoor verliezen worden beperkt en opgaande markten worden meegepakt.

Het is niet namelijk niet moeilijk om een bepaalde benchmark te verslaan. Kies gewoon de meest speculatieve aandelen of obligaties uit de index. Aangezien beurzen het merendeel van de tijd omhoog gaan zit u vaak goed. Echter, wanneer het echt misgaat ziet u de portefeuillewaarde in rook opgaan. Daarom is het zo belangrijk om het rendement altijd in combinatie met het risicoprofiel te bekijken. De uitslagen in de waarde van de portefeuille is één risicomaatstaf en ook nog eens een erg goede.

Ik heb in de afgelopen vier jaar een aardige lijst met volgers opgebouwd. Allemaal hartelijk dank voor uw getoonde interesse. Ik ga het komende jaar weer met veel plezier voor u schrijven en ik hoop op het eerste lustrum wederom een goed resultaat aan u te kunnen presenteren.

1 Comment

  1. Hartelijk gefeliciteerd!!! Op naar nog eens 4 goede jaren!