De LangeTermijnBelegger

Voor beleggen met index fondsen op basis van Conjunctuur Analyse

Zijn grondstoffen nog een interessante belegging?

Kittikun Atsawintarangkul / FreeDigitalPhotos.net

Deze week daalde grondstof indices ruim 3%. Aanleiding was een advies van Goldman Sachs aan haar klanten om uit grondstoffen te stappen. Wie het hele bericht las, zag dat Goldman op korte termijn weinig opwaarts potentieel ziet, maar op langere termijn (horizon van 12 maanden) zien zij nog steeds hogere grondstofprijzen.

Aanleiding voor mij om een uitgebreid te kijken waar grondstoffen op dit moment staan en of het (nog) aantrekkelijk is om in grondstoffen te beleggen.

Precies een jaar geleden schreef ik een artikel waarin ik aankondigde grondstoffen in de portefeuille op te nemen. Op de pagina Portefeuille & Rendement staat sinds kort een overzicht van de portefeuille verdeling over de tijd heen. Destijds stond de Rogers International Commodity Index (RICI) tracker op € 22,91, momenteel noteert de tracker € 28 , een stijging van ruim 20% in een jaar tijd.

Wanneer beleggen in grondstoffen?

Grondstoffen zijn pro-cyclisch, dit betekend dat ze gelijk met de economische cyclus bewegen. Groeit de economie, dan stijgen doorgaans de grondstofprijzen door een toenemende vraag naar bv. staal voor auto’s en machines, katoen voor kleding en olie voor brandstof en energieopwekking. Waar aandelen vaak vooruitlopen op de economische ontwikkeling, daar lopen grondstoffen in het algemeen iets achter. Na een recessie is er voldoende capaciteit waardoor toenemende vraag nog niet meteen leidt tot hogere prijzen en inflatie. Pas wanneer de economie echt goed op stoom komt begint de inflatie op te lopen. Ik gebruik hier grondstoffen en inflatie door elkaar heen, in de praktijk blijkt dat ze zeer sterk correleren, dat is ook logisch want grondstoffen zijn de basis voor de producten die we kopen en stijging in de prijzen van deze producten is weer de inflatie.

Wanneer de economie afkoelt, neemt de druk op grondstofprijzen af. Dalende aandelenkoersen zijn een belangrijke voorspeller van economische ontwikkelingen en daarmee een goede voorlopende indicator voor de ontwikkeling van grondstofprijzen. Overigens geldt voor grondstoffen dat dit echt een wereldwijde asset class is, het is daarom goed om naar het wereldwijde macro-economische plaatje te kijken.

Grondstoffen scorekaart

Om te beoordelen of het klimaat gunstig is om te beleggen in grondstoffen kijk ik naar zowel markt ontwikkelingen als de bezettingsgraad van de industrie.

Op basis van het intermarket model kijk ik eerst naar de trend van de asset categorieën:

  1. Bevinden grondstoffen zich in een opgaande trend (koers > 12 maands voortschrijdend gemiddelde)
  2. Bevinden aandelen zich in een opgaande trend?
  3. Vormt de rente op obligaties een bodem of stijgt deze? (de prijs van obligaties bereikt een piek of daalt)

In bovenstaande grafieken is duidelijk te zien dat grondstoffen nog comfortabel in een stijgende trend zitten. Aandelen lijken wat te twijfelen, maar voorlopig krijgen ze nog het voordeel van de twijfel. Helemaal rechts de 7-jaars rente op Duitse staatsleningen, deze loopt duidelijk op, hetgeen wijst op een verwachte toenemende inflatie. Samenvattend is het marktsentiment gunstig voor grondstoffen. Als we een verdere verzwakking van de aandelenbeurzen zien, is dit een teken dat de gunstige outlook voor grondstoffen kan omslaan.

Als tweede kijk ik naar de bezettingsgraad. Als deze hoog is, waarbij 82% een algemeen geaccepteerd omslagpunt vormt, duidt dit op toenemende kans op stijgende prijzen en een gunstig klimaat voor grondstoffen. Daarnaast is ook een stijgende trend van de bezettingsgraad een indicatie dat vraag toeneemt en dat dit zich vertaalt in hogere grondstofprijzen. Halverwege 2009 schreef ik een artikel over de vraag of het nog een gunstige tijd is om in obligaties te beleggen. Het antwoord was destijds ja, en in het daarop volgende jaar presteerden obligaties ook bijzonder goed. Ook hier keek ik naar de bezettingsgraad, alleen is voor obligaties een dalende bezettingsgraad gunstig.

In onderstaande grafiek is in donkerblauw de bezettingsgraad van de Eurozone opgenomen. Deze loopt de laatste kwartalen snel op en nadert de 80%. De gestippelde lijn geeft het 12 maands voortschrijdend gemiddelde weer, momenteel noteert de bezettingsgraad boven deze lijn, hetgeen een stijgende trend aangeeft. Aangezien het Europese beeld vertekend wordt door de problemen in de landen met een schuldencrisis, waar de werkeloosheid hoog is en economische groei zeer beperkt (als al sprake is van groei), heb ik dezelfde grafiek de bezettingsgraad van Duitsland en Nederland opgenomen. In de huidige business cycle trekt Duitsland overduidelijk de kar, ik wijs regelmatig op de IFO index die dit ook al maanden illustreert. De Duitse bezettingsgraad noteert al maanden boven de 82% en ook in Nederland doet de industrie het goed.

Conclusie

Uit bovenstaande analyse blijkt dat zowel markt- als macro-economische factoren een positief beeld geven voor het beleggingsklimaat in grondstoffen. Aangezien grondstoffen doorgaans laat-cyclisch zijn en de huidige cyclus nog niet op de top lijkt te zijn, zal dit gunstige klimaat voorlopig aanhouden.

Ik wil wel wijzen op de early-warning indicator die de aandelenmarkten vormen, wanneer we hier een serieuze correctie zien dan verwacht ik dat grondstoffen niet lang daarna zullen volgen.

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Response