De LangeTermijnBelegger

Voor beleggen met index fondsen op basis van Conjunctuur Analyse

November rendement: -1,56% , de hoogste tijd om afscheid te nemen van grondstoffen

Het rendement van de modelportefeuille kwam in november uit op -1,56%. Deze daling is grotendeels veroorzaakt door de obligaties in portefeuille. Van het gekozen obligatiefonds is ruim 60% belegt in solide landen en iets minder dan 40% is belegd in Zuid Europese landen, daarnaast is de looptijd van 3 tot 5 jaar kort. Doorgaans zorgt een korte looptijd en goede spreiding voor lage volatiliteit, maar nu de Euro crisis in alle hevigheid is losgebarsten zijn er weinig veilige beleggingen meer over.

Overigens verbaast het me hoe goed de prijzen van grondstoffondsen blijven liggen. Een groot deel van de vraag naar grondstoffen komt dan wel uit opkomende landen, maar ook daar beginnen de Euro-problemen door te sijpelen. Aan het eind van de zomer heb ik de grondstofpositie in de modelportefeuille al geheel afgebouwd. Ik merkte toen op dat het nog best een tijdje goed zou kunnen gaan met grondstoffen maar dat de conjunctuur zijn hoogtepunt wel zo’n beetje had bereikt.

Met de kennis van nu kunnen we concluderen dat dat hoogtepunt achter ons ligt. De groei in de Eurozone is totaal weggevallen en ook in de landen om ons heen loopt deze snel terug. Ook opkomende landen als China en Brazilie laten teruglopende groei zien.

Grondstoffen zijn doorgaans laat-cyclisch. Dit betekend dat ze achterlopen op de conjunctuur. Zodra de groei aantrekt duurt het even voordat grondstofprijzen ook beginnen op te lopen. Ook andersom, bij krimp, lopen de grondstofprijzen doorgaans achter. in de grafiek hiernaast is de brede RICI index weergegeven. Opvallend is dat wanneer het sentiment omslaat, zoals medio 2008, het erg hard naar beneden kan gaan. Ook de olieprijs loopt al een aantal maanden niet meer op. En ik verwacht  dat we de komende tijd een verdere daling van grondstofprijzen gaan zien.

Voor beleggers wellicht het moment om uit te stappen of posities af te bouwen.

Leave a Response